Teorija

Uzdevumi

1. Vielu, ķermeņu un parādību atšķiršana I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vielas īpašības. Forma. Saspiežamība. Tilpums. I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Izpratnes jautājumi par vielas uzbūvi. Molekula. Atoms.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vielu cietība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Cietība. Darbs ar tabulu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Deformācija. Elastība. Plastiskums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Difūzija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Šķidrumu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Gāzu īpašību skaidrojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Iedaļas vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Termometra iedaļas vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Pētnieciskās darbības soļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Cietu vielu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Šķidrumu un gāzu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Mērīšana un pētniecība fizikā

Grūtības pakāpe: vidēja

11,5

Materiāli skolotājiem