Teorija

Uzdevumi

1. Vielas īpašības. Forma. Saspiežamība. Tilpums. I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Izpratnes jautājumi par vielas uzbūvi. Molekula. Atoms.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vielu cietība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Cietība. Darbs ar tabulu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Deformācija. Elastība. Plastiskums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Difūzija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Šķidrumu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Gāzu īpašību skaidrojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Cietu vielu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Šķidrumu un gāzu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Mērīšana un pētniecība fizikā

Grūtības pakāpe: vidēja

11,5

Materiāli skolotājiem