Lai fizikā varētu savstarpēji salīdzināt mērīšanas rezultātus, jāizmanto vienas un tās pašas vienības. SI jeb Starptautiskā mērvienību sistēma (franču: Système International d'Unités) ir izplatītākā mērvienību sistēma pasaulē. 
 
SI pamatvienības un definīcijas
SI pamatvienība
Definīcija
metrs [m]
Attālums, ko gaisma veic vakuumā vienā 299 792 458 daļā sekundes
kilograms [kg]
Platīna un irīdija sakausējuma cilindrs, kas atrodas Starptautiskā mēru un svaru birojā Sevrā, netālu no Parīzes (tas ir vienīgais joprojām izmantotais mērvienību starptautiskais etalons)
sekunde [s]
Cēzija izotopa 133Cz atoma starojuma svārstību 9 192 631 770 periodi
  
Vienību daudzkārtņi
Skaitlis
Priedēklis
Simbols
11000
mili
m
1100
centi
c
110
deci
d
10
deka
da
100
hekto
h
1000
kilo
k
 
Latvijā oficiāli uz metrisko mēru un svaru sistēmu pārgāja 1924. gadā.
 
Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93rvien%C4%ABba°