Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11,5p.
1. Iedaļas vērtības noteikšana 6p.
2. Termometra iedaļas vērtības noteikšana 3p.
3. Pētnieciskās darbības soļi 2,5p.