Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Vielas īpašības. Forma. Saspiežamība. Tilpums. II 1p.
2. Šķidrumu īpašības 1p.
3. Difūzija 1p.
4. Gāzu īpašību skaidrojumi 1p.