Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Ceļa garuma noteikšana, pārejot uz vienādām garuma vienībām (m un km) 2p.
2. Garuma mēri 4p.
3. Garuma mēri 4p.
4. Noapaļošana 3p.