Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Laukuma vienību pārveidošana SI vienībās 3p.
2. Laukuma mēri. Pāreja no ha uz kvadrātmetriem 1p.
3. Laukuma mēri. Āri. Pāreja uz ha, SI vienībām 5p.