Teorija

Uzdevumi

1. Izoparametrisko procesu attēlojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Izoparametrisku grafiku analīze

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Izoparametrisku grafiku analīze

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Gāzes blīvuma maiņa izotermiskā procesā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Izoparametrisku grafiku analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vidējais kvadrātiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Izoparametrisko procesu un grafiku analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Izoparametrisko procesu un grafiku analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Izotermisks process

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Gāzes spiediens pēc tilpuma maiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Izotermiska procesa aprēķins

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Izobārisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Izobāriska atdzesēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Izohorisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Daltona likums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Gāzu izohoriskie procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Izoparametriskie procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Izoparametriskie procesi

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem