Teorija

Izohorisks process ir process, kurā gāzes tilpums nemainās.
Eksperimentāli šī procesa pamatsakarību pT=const atklāja franču fiziķis Žaks Šarls, tādēļ to sauc par Šarla likumu.
Pielāgojot gāzes stāvokļa vienādojumu nemainīgai gāzes masai šiem apstākļiem, ievērojot, ka V1=V2 un izdarot dažus pārveidojumus iegūsim gan Boila-Mariota likuma apstiprinājumu, gan secinājumu: spiediens mainās proporcionāli absolūtās temperatūras relatīvajai izmaiņai.
 
p1V1T1=p2V2T2p1T1=p2T2p2=p1T2T1
Attēlojot likumu grafiski p-V koordinātu sistēmā iegūst šādu attēlu:
 
sarlsov.svg

No grafika ļoti labi redzama , ka tilpums paliek nemainīgs. Iegūto līniju sauks par izohoru. Šeit jāievēro, ka ne spiediens, ne tilpums, nekad nebūs \(0\), jo dabā nevar būt gāze, kurai nebūtu spiediena vai tilpuma.
 
Izohoru iespējams attēlot arī citās koordinātu sistēmās. Asu sistēmā V-T tā attēlojas šādi:
 
sarlsvt.svg
 
Savukārt asīs p-T:
 
sarlspt.svg
 
Jāievēro, ka p-T koordinātu sistēmā izohora iet tieši koordinātu sistēmas nulles punkta virzienā, tomēr izohora nekad nekrustos nulles punktu, jo nav iespējama gāze, kurai nebūtu spiediena.
 
Atsauce:
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Physical_Properties_of_Matter/Gases/Kinetic_Theory_of_Gases
Fizika vidusskolai.Konspektīvs izklāsts - Branka V., Gaumigs V., Puķītis P.
P. Puķītis Fizika 11. klasei, Zvaigzne ABC 2011.,18. lpp.