Tehnikā ar gāzēm notiek dažādi procesi, bet mēs aplūkosim tikai tādus procesus, kuros viens no termodinamiskajiem parametriem paliek nemainīgs.
Izohorisks process ir process, kurā gāzes tilpums nemainās.
Eksperimentējot ar gāzēm, šī procesa pamatsakarību pT=const atklāja franču fiziķis Žaks Šarls, tādēļ to sauc par Šarla likumu.
Pielāgojot gāzes stāvokļa vienādojumu \((\)pV=mMRT\()\) nemainīgai gāzes masai šiem apstākļiem, ievērojot, ka V1=V2 un izdarot dažus pārveidojumus iegūsim gan Šarla likuma apstiprinājumu, gan secinājumu: spiediens mainās proporcionāli absolūtās temperatūras relatīvajai izmaiņai.
 
p1V1T1=p2V2T2p1T1=p2T2p2=p1T2T1
 
Attēlojot likumu grafiski \(p-V\) koordinātu sistēmā iegūst šādu attēlu:
 
sarlsov.svg

No grafika ļoti labi redzama , ka tilpums paliek nemainīgs. Iegūto līniju sauks par izohoru. Šeit jāievēro, ka ne spiediens, ne tilpums, nekad nebūs \(0\), jo dabā nevar būt gāze, kurai nebūtu spiediena vai tilpuma. Zemās temperatūrās gāzes pārvēršas šķidrumos, kuri nepakļaujas gāzes likumam.
 
Izohoru iespējams attēlot arī citās koordinātu sistēmās. Asu sistēmā \(V-T\) tā attēlojas šādi:
 
sarlsvt.svg
 
Savukārt asīs \(p-T\):
 
sarlspt.svg
 
Jāievēro, ka \(p-T\) koordinātu sistēmā izohora iet tieši koordinātu sistēmas nulles punkta virzienā, tomēr izohora nekad nekrustos nulles punktu, jo nav iespējama gāze, kurai nebūtu spiediena. Zemās temperatūrās gāzes pārvēršas šķidrumos, bet likums ir spēkā tikai gāzēm.