Tehnikā ar gāzēm notiek dažādi procesi, bet mēs aplūkosim tikai tādus procesus, kuros viens no termodinamiskajiem parametriem paliek nemainīgs. Šādus procesus sauc par izoparametriskiem.
Izotermisks process ir process, kurā vielas temperatūra nemainās.
Pirmie neatkarīgi viens no otra šo procesu izpētīja Roberts Boils un Edms Mariots. Viņi konstatēja, ka izotermiskā procesā izpildās sakarība: p ·V=const.

Pielāgojot gāzes stāvokļa vienādojumu \((\)pV=mMRT\()\) nemainīgai gāzes masai šiem apstākļiem un ievērojot, ka T1=T2, iegūsim:
 
p1V1T1=p2V2T2p1V1=p2V2
 
Esam nonākuši pie Boila-Mariota likuma apstiprinājuma un biežāk lietotās izteiksmes.
 
Attēlojot likumu grafiski \(p-V\) koordinātu sistēmā, iegūst šādu attēlu:
 
grafiks_boila.svg
 
No grafika ļoti labi redzama spiediena un tilpuma sakarība. Šo līkni sauc par izotermu. Šeit jāievēro, ka ne spiediens, ne tilpums, nekad nebūs \(0\), jo dabā nevar būt gāze, kurai nebūtu spiediena vai tilpuma. Zemās temperatūrās gāzes pārvēršas šķidrumos, kuri nepakļaujas gāzes likumam.
 
Izotermu iespējams attēlot arī citās koordinātu sistēmās. Asu sistēmā \(V-T\) grafiks izskatās šādi:
 
grafiks_boila_VT.svg
 
Asīs \(p-V\):
  
grafiks_boila_pt.svg
 
Šajos grafikos ļoti labi redzama galvenā procesa īpašība - temperatūra visu laiku paliek nemainīga.