Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Izohorisks process 1p.
2. Izoparametrisku grafiku analīze 1p.
3. Gāzes blīvuma maiņa izotermiskā procesā 2p.
4. Izoparametrisko procesu un grafiku analīze 2p.
5. Izobāriska atdzesēšana 2p.
6. Gāzes spiediens pēc tilpuma maiņas 2p.