Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Ideālas gāzes stāvokļa maiņa 2p.
2. Gāzes blīvuma maiņa izotermiskā procesā 2p.
3. Izoparametrisko procesu un grafiku analīze 2p.
4. Izobārisks process 2p.
5. Izohorisks process 2p.
6. Daltona likums 3p.