Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Izoparametrisku grafiku analīze 1p.
2. Izoparametrisko procesu attēlojums 1p.
3. Izoparametrisku grafiku analīze 1p.
4. Izoparametrisku grafiku analīze 1p.
5. Izotermisks process 2p.
6. Izotermiska procesa aprēķins 1p.