Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pieprasījums, piedāvājums Pieprasījums un pieprasījuma likums. Piedāvājums un piedāvājuma likums. Pieprasījuma un piedāvājuma attēlošana tabulas un grafika veidā
2. Tirgus pieprasījums, piedāvājums Individuālais pieprasījums un tirgus pieprasījums. Tirgus pieprasījuma un tirgus piedāvājuma attēlošana.
3. Tirgus līdzsvars, līdzsvara cena Tirgus līdzsvars, pārpalikums un deficīts, līdzsvara cena un ieņēmumi
4. Pieprasījuma elastība Pieprasījuma elastības definīcija un formula, aprēķins un attēlošana grafikā, faktori, kas ietekmē pieprasījuma elastību
5. Piedāvājuma elastība Piedāvājuma elastība - definīcija, formula
6. Pieprasījumu ietekmējošie faktori Pieprasījuma izmaiņas ietekmējošie faktori, pieprasījuma izmaiņu attēlošana grafiskā
7. Piedāvājumu ietekmējošie faktori Piedāvājuma izmaiņas ietekmējošie faktori, piedāvājuma izmaiņas attēlošana grafikā.
8. Pieprasījuma, piedāvājuma izmaiņa Kā pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas ietekmē līdzsvara cenu
9. Valsts ietekme tirgus mehānismā Cenas veidošanās. Cenas griesti un cenas grīda. Pārpalikums un deficīts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieprasījums un piedāvājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieprasījuma un piedāvājuma likums, pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas
2. Pieprasītais, piedāvātais daudz. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieprasītā un piedāvātā daudzuma aprēķināšana, izmantojot pieprasījuma un piedāvājuma funkciju
3. Kopējais pieprasījums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Individuālais un tirgus pieprasījums, tirgus piedāvājuma un pieprasījuma attēlošana.
4. Tirgus līdzsvars 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tirgus līdzsvars, līdzsvara cena un daudzums
5. Pieprasījuma elastība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieprasījuma elastības definīcija, formula, grafiki.
6. Piedāvājuma elastība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Piedāvājuma elastība, tās formula, piedāvājuma elastības koeficienta aprēķināšana
7. Pieprasījuma izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieprasījuma izmaiņas, pieprasījuma grafiska attēlošana
8. Piedāvājuma ārpuscenas faktori 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Piedāvājuma ārpuscenas faktoru ietekme uz piedāvājumu, piedāvājuma līkņu nobīde grafikā
9. Līdzsvara cenas izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kā pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas ietekmē līdzsvara cenu
10. Cenas griesti, cenas grīda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iejaukšanās tirgus mehānismā - cenas griesti, cenas grīda. Kā tas ietekmē ieņēmumus.
11. Patērētāja rīcība tirgū 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kopējais un galējais derīgums, derīguma maksimizēšana, ienākuma un aizvietojuma efekts, savstarpēji papildinošās un aizvietojamās preces
12. Pieprasījuma elastības koef. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pieprasījuma elastības koeficienta aprēķināšana, ieņēmumu aprēķināšana
13. Pieprasījuma elastība I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Preces cenas izmaiņas aprēķināšana, izmantojot pieprasījuma elastības aprēķināšanas formulu.
14. Pieprasījuma elastība II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieprasījuma elastības koeficienta aprēķināšana

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa 1. uzd. 4. jautājums - Piedāvājumu ietekmējošie faktori (2018.g.) Citi vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu;
2. 1. daļa 1. uzd. 6. jautājums - Tirgus līdzsvars (2018.g.) Citi vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu
3. 1. daļa 1. uzd. 7. jautājums - Valsts ietekme tirgus mehānismā (2018.g.) Citi vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu.
4. 1. daļa 1. uzd. 8. jautājums - Pieprasījuma elastība (2018.g.) Citi vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu
5. 1. daļa 1. uzd. 9. jautājums - Pieprasījuma elastība (2018.g.) Citi vidēja 1 p. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu
6. 2. daļa 1.1. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums (2018.g.) Citi vidēja 2 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot izveidot pieprasījuma un piedāvājuma tabulu, uzzīmēt grafikus un noteikt līdzsvara cenu
7. 2. daļa 1.2.-1.3. uzd. - Pieprasījums un piedāvājums (2018.g.) Citi vidēja 3 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot izveidot pieprasījuma un piedāvājuma tabulu, uzzīmēt grafikus un noteikt līdzsvara cenu. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu.
8. 2. daļa 1.4.-1.5.uzd. - Pieprasījums un piedāvājums (2018.g.) Citi vidēja 9 p. Izmantojot sniegto informāciju, prot izveidot pieprasījuma un piedāvājuma tabulu, uzzīmēt grafikus un noteikt līdzsvara cenu. Izprot dažādu faktoru ietekmi uz pieprasījumu, piedāvājumu un preces cenu

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieprasījums un piedāvājums I Citi vidēja 1 p. Pieprasītais un piedāvātais daudzums, pieprasījuma un piedāvājuma likums, pieprasījuma un piedāvājuma funkcijas, līknes
2. Pieprasījums un piedāvājums II Citi vidēja 1 p. Individuālais pieprasījums un tirgus pieprasījums,tirgus pieprasījuma un piedāvājuma attēlošana
3. Pieprasījums un piedāvājums III Citi vidēja 1 p. Tirgus līdzsvars, līdzsvara cena un daudzums
4. Pieprasījums un piedāvājums IV Citi vidēja 1 p. Pieprasījums elastības definīcija, formula, likumsakarības
5. Pieprasījums un piedāvājums V Citi vidēja 1 p. Piedāvājuma elastība - teorija un aprēķins
6. Pieprasījums un piedāvājums VI Citi vidēja 1 p. Pieprasījuma izmaiņas izraisošie ārpuscenas faktori, pieprasījuma līknes nobīde grafikā ārpuscenu faktoru ietekmes rezultātā
7. Pieprasījums un piedāvājums VII Citi vidēja 1 p. Piedāvājuma izmaiņas ietekmējošie ārpuscena faktori, līknes nobīde ārpuscenas faktoru ietekmē
8. Pieprasījums un piedāvājums VIII Citi vidēja 1 p. Kā pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas ietekmē līdzsvara cenu?
9. Pieprasījums un piedāvājums IX Citi vidēja 1 p. Cenas grīda un cenas griesti

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieprasījums un piedāvājums 00:00:00 vidēja 3 p. Pieprasījums un piedāvājums, tirgus pieprasījums un tirgus piedāvājums, tirgus līdzsvars, tirgus cena
2. Elastība 00:00:00 vidēja 3 p. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. Pieprasījumu ietekmējošie ārpuscenas faktori.
3. Pieprasījums un piedāvājums 00:00:00 vidēja 4 p. Piedāvājumu ietekmējošie ārpuscenas faktori. Līdzsvara cenas ietekme. Kopējais un galējais pieprasījums, derīguma maksimizēšana.