"Katram cilvēkam ir atšķirīgas vēlmes, dažāda vērtību tabula, tāpēc katras preces alternatīvās izmaksas katram cilvēkam ir atšķirīgas. Atšķirīgs ir šīs preces derīgums - apmierinātība, kādu patērētājs izjutīs, lietojot (patērējot) preci. Tāpēc atšķirīgs būs arī cilvēku pieprasījums pēc konkrētās preces. Visi pircēji satiekas tirgū, un tirgus kā skaitļojamā mašīna summē viņu individuālos pieprasījumus."
 
Izšķir divus pieprasījuma veidus: individuālais pieprasījums un tirgus pieprasījums.
Individuālais pieprasījums izsaka atsevišķa pircēja vēlmi un spēju par noteiktu cenu noteiktā laika periodā pirkt preču noteiktu daudzumu.
 
Tirgus pieprasījums izsaka visu individuālo pircēju kopējo pieprasītās preces daudzumu atkarībā no cenas un noteiktā laika perioda.
Tirgus pieprasījuma attēlošana
Tirgū ir vairāki vienādi vienas preces pircēji, tāpēc tirgū summējas atsevišķu individuālo pircēju pieprasītais daudzums un veidojas tirgus pieprasījums.
  
Pieņemsim, ka smalkmaizīšu tirgū pastāv tikai divi pircēji - Ilze un Jānis.
Viņu pieprasījumu un kopējo tirgus pieprasījumu attēlo šāda tabula un grafiki (skatīt zemāk).
  
Smalkmaizītes cena (eiro)
Ilzes pieprasītais smalkmaizīšu daudzums
Jāņa pieprasītais smalkmaizīšu daudzums
Tirgus pieprasījums (Ilzes + Jāņa) dienā
0,15
10
8
18
0,20
8
5
13
0,25
6
2
8
0,30
4
1
5
 
Izmantojot dotās tabulas datus, ir izveidoti attiecīgie grafiki!
 
Ilze.svg Janis.svg
 
Tirgus.svg
 
Tirgus piedāvājuma attēlošana
 
Bieži vien tirgū ir vairāki vienādi vienas preces pārdevēji. Tāpēc tirgū summējas atsevišķu individuālo pārdevēju piedāvātais daudzums un veidojas tirgus piedāvājums.
 
Pieņemsim, ka tirgū ir divi smalkmaizīšu ražotāji - SIA "Pīrāgs" un SIA "Pekausis", viņu piedāvājums tiek attēlots tabulā un grafikos (skatīt zemāk).
 
Smalkmaizītes cena (eiro)
SIA "Pīrāgs" piedāvātais daudzums
SIA "Pekausis" piedāvātais daudzums
Tirgus piedāvājums dienā
0,15
3
5
8
0,20
5
8
13
0,25
8
12
20
0,30
12
18
30
 
Izmantojot dotās tabulas datus, ir izveidoti attiecīgie grafiki!
 
Pirags.svg  Pekausis.svg
 
Tirgus_2.svg
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. - Rīga: Raka 2001. -297 lpp. :il izmantotā literatūra: 38.-39. lpp.