Pieprasījums un pieprasījuma likums
Pieprasītais daudzums ir pircēju (patērētāju) vēlme un spēja par noteiktu cenu iegādāties noteiktu preču  daudzumu noteiktā laikā un noteiktā vietā.
Piemērs:
Iedomājies, ka 51 skolēns saņem trīs "naudiņas", katru 0,50 eiro vērtībā.
 
Skolēniem tiek piedāvāti četri dzērieni: Coca-cola, Fanta, Sprite, sula "Cido", katrs skolēns var nopirkt (balsot ar naudu) vienu no dzērieniem, kurš garšo vislabāk.
 1. Sākumā cenas visiem dzērieniem ir vienādas - 0,50 eiro. Notiek balsojums un tiek saskaitīti rezultāti.
 2. Tad viena dzēriena cenu, pieņemsim, sulas "Cido", paaugstina līdz 1,00 eiro. Atkal skolēni saņem trīs "naudiņas" un tiek nopirkts dzēriens, kas tagad garšo vislabāk.
 3. Nākamajā balsojumā sulas "Cido" cena jau pieaugusi līdz 1,50 eiro.
 
Visu trīs balsojumu laikā rezultāti tika saskaitīti un apkopoti tabulās, ko var apskatīt zemāk.
 
 
Coca-cola
 
Sprite
 
Fanta
 
Sula "Cido"
 
  
Cena (P)
Pieprasītais daudzums \(\mathrm{Q_D}\) dienā
Cena (P)
Pieprasītais daudzums \(\mathrm{Q_D}\) dienā
Cena (P)
Pieprasītais daudzums \(\mathrm{Q_D}\) dienā
Cena (P)
Pieprasītais daudzums \(\mathrm{Q_D}\) dienā
1. balsojums
0,50
10
0,50
15
0,50
6
0,50
20
2. balsojums
0,50
12
0,50
20
0,50
9
1,00
10
3. balsojums
0,50
14
0,50
22
0,50
9
1,50
6
  
Apskatot tabulu cītīgāk, var secināt, ka tikai sulas "Cido" iegūto rezultātu balsojumā, skaidri iezīmējas likumsakarība, ka par zemāku cenu patērētāji grib un spēj iegadāties lielāku sulas "Cido" daudzumu (vienību skaitu).

Esot cenai 0,50 eiro, patērētāji (skolēni) iegādājās 20 vienības sulas "Cido". Pie cenas 1,00 eiro patērētāji iegādājās 10 vienības sulas "Cido", bet cenai pieaugot līdz 1,50 eiro - iegādājās vairs tikai 6 vienības. Skaidri iezīmējas pieprasījuma likums.
Svarīgi!
"Pieprasījuma likums - sakarība, kad par zemāku cenu patērētāji grib un spēj nopirkt lielāku preces daudzumu, ja pārējie nosacījumi paliek nemainīgi."
  
Apzīmējumi:
 • Cena - P (price)
 • Daudzums - Q (quantity)
 • Pieprasījums - D (demand)
 • Pieprasītais daudzums - \(\mathrm{Q_D}\)
 
Piedāvājums un piedāvājuma likums
"Ražotāja vēlmi un spēju par noteiktu cenu saražot un piegādāt tirgum preces noteiktu daudzumu noteiktā laika periodā sauc par piedāvāto daudzumu."
 
Zemāk norādītajā tabulā var apskatīt, kā būtu balsojuši sulas "Cido" ražotāji.
 
 
Coca-cola
 
Sprite
 
Fanta
 
Sula "Cido"
 
  
Cena (P)
Piedāvātais daudzums \(\mathrm{Q_S}\) dienā
Cena (P)
Piedāvātais daudzums \(\mathrm{Q_S}\) dienā
Cena (P)
Piedāvātais daudzums \(\mathrm{Q_S}\) dienā
Cena (P)
Piedāvātais daudzums \(\mathrm{Q_S}\) dienā
1. balsojums
0,50
10
0,50
10
0,50
10
0,50
5
2. balsojums
0,50
12
0,50
12
0,50
12
1,00
10
3. balsojums
0,50
14
0,50
14
0,50
14
1,50
15
 
Skaidri iezīmējas likumsakarība, ka par augstāku cenu ražotāji grib un spēj saražot tirgum lielāku preces daudzumu. Tas ir piedāvājuma likums
Svarīgi!
Piedāvājuma likums - par augstāku cenu ražotāji grib un spēj saražot tirgum lielāku preces daudzumu, ja pārējie nosacījumi paliek nemainīgi.
 
Apzīmējumi:
 • Piedāvājums - S (Supply)
 • Piedāvātais daudzums - QS
 
Pieprasījuma un piedāvājuma attēlošana tabulas un grafika veidā
  
"Ekonomisti" atraduši trīs veidus, kā attēlot pieprasījumu un piedāvājumu daudz uzskatāmāk - ar tabulas, grafika, funkcijas palīdzību.
 
 
Attēlosim pieprasījumu tabulas veidā!
  
 
A
B
C
Cena (P; eiro)
1,00
2,00
3,00
Pieprasītais daudzums (Q) dienā
20
10
6
(Pieprasījuma tabula)
 
Pieprasījuma tabulā parādīts, ka par cenu 1,00 eiro, patērētāji gribēja un spēja nopirkt 20 vienības sulas "Cido" (A), par cenu 2,00 eiro - 10 vienības (B), par cenu 3,00 eiro - tikai 6 vienības (C).
 
Attēlosim pieprasījumu grafika veidā!
  
Uz vertikālās ass atliksim preces cenu (P, price), uz horizontālās ass - pieprasītās preces daudzumu (Q; quantity).
Izmantosim augstāk redzamās tabulas "Pieprasījuma tabula" dotos datus.
 
2b.svg
 
 • Grafikā punkts A parāda, ka, esot cenai 1,00 eiro, patērētāji grib un spēj nopirkt 20 vienības sulas "Cido".
 • Punkts B attēlo, ka par 2,00 eiro patērētāji grib un spēj nopirkt 10 vienības sulas "Cido".
 • Punkts C attēlo, ka par cenu 3,00 eiro grib un spēj nopirkt tikai 6 vienības sulas "Cido".
Funkcijas veidā pieprasījumu izsaka: QDx=f(Px), kur QD ir pieprasītais daudzums un P ir cena.
 
Arī piedāvājumu var attēlot gan tabulas, gan grafika, gan funkcijas veidā.
 
Attēlosim piedāvājumu tabulas veidā!
 
 
A
B
C
Cena (P; eiro)
1,00
2,00
3,00
Piedāvātais sulas "Cido" daudzums (Q) dienā
5
10
15
 
Piedāvājuma tabula rāda, ka pie cenas 1,00 eiro, ražotāji grib un spēj saražot tirgum 5 vienības sulas "Cido" (A), esot cenai 2,00 eiro - 10 vienības (B), bet pie cenas 3,00 eiro - 15 vienības (C).
 
Attēlosim piedāvājuma grafika veidā!
 
Uz vertikālās ass atliksim preces cenu (P, price), uz horizontālās ass - piedāvātās preces daudzumu (Q; quantity).
Izmantosim augstāk redzamās tabulas "Piedāvājuma tabula" dotos datus.
  
1b.svg
 
 • Grafikā punkts A parāda, ka, esot cenai 1,00 eiro, ražotāji grib un spēj ražot 5 vienības sulas "Cido".
 • Punkts B attēlo, ka par 2,00 eiro ražotāji grib un spēj saražot 10 vienības sulas "Cido".
 • Punkts C attēlo, ka par cenu 3,00 eiro ražotāji grib un spēj saražot 15 vienības sulas "Cido".
Funkcijas veidā piedāvājumu izsaka: QSx=f(px), kur QS - piedāvātais daudzums, bet P - cena.
 
Svarīgi!
"Pieprasījuma līkne (D) izsaka sakarību starp visām iespējamām preces cenas un pieprasītās preces daudzuma kombinācijām, pārējiem nosacījumiem paliekot nemainīgiem.
Pieprasījuma līkne vērsta no kreisās puses uz labo pusi, no augšas uz leju.
  
Piedāvājuma līkne (S) izsaka sakarību starp visām iespējamām preces cenām un piedāvātās preces daudzuma kombinācijām.
Piedāvājuma līkne ir vērsta no kreisās puses uz labo, no apakšas uz augšu."
 
"Ja paaugstinās preces cena, mainās pieprasītās (piedāvātās) preces daudzums un notiek virzība pa pieprasījuma (piedāvājuma) līkni no viena punkta uz citu."
 
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. - Rīga: Raka 2001. -297 lpp. :il izmantotā literatūra: 34.-36. lpp.