Pieprasījuma izmaiņas
 
Tirgū bieži ir vērojama situācija, kad preces cena nemainās, bet patērētāji sāk pirkt preci vairāk.
 
Pieprasījuma izmaiņas izraisa ārpuscenu faktori:
  
Patērētāju ienākumi (I - income).
Ja pircēju ienākumi palielinās, arī pieprasījums palielināsies, savukārt, ja pircēju ienākumi samazinās, pieprasījums arī samazinās.
 
Aizvietojamās preces cena (Ps - substitute).
Palielinoties zobu pastas "Colgate" cenai, pieaugs zobu pastas "Blend-a-med" pieprasījums.
 
Kopā lietojamo preču cenas (Pc - complementary).
Ja pieaugs tenisa raketes cena, samazināsies tenisa bumbiņas pieprasījums.
 
Patērētāja modes, gaumes izmaiņa (T - taste).
Nākot modē mp3 mūzikas atskaņotājiem, pieauga to pieprasījums.
 
Pircēju skaits (N).
1991.gadā Latvijā palielinājās jaundzimušo skaits, līdz ar to pieauga ratiņu pieprasījums.
 
Gaidāmās cenas izmaiņas ( F - future).
2009. gada sākumā valdība pieņēma likumu, kas paredzēja paaugstināt akcīzes nodokļa likmi, līdz ar to laika posmā, līdz iestājas likums, pieauga pieprasījums pēc alkohola un tabakas izstrādājumiem.
 
Citas izmaiņas (O) - klimatiskie apstākļi, dabas katastrofas, valdības nestabilitāte, vēlēšanas, nemieri, sacelšanās, kari u.c.
 
Pieprasījuma izmaiņu grafiska attēlošana
 
Patērētāji par 4,00 eiro/kg grib un spēj dienas laikā iegādāties 1 kg preces, bet par 2,00 eiro/kg - 3 kg šīs preces.
 
pieprasijums__.png
 
Pieņemsim, ka pieauga patērētāju ienākumi (ārpuscenas faktors). Tagad viņi par 4,00 eiro/kg dienas laikā grib un spēj nopirkt 3 kg preces, bet par 2,00 eiro/kg pieprasītais daudzums ir 5 kg šīs preces.
 
pieprasijuma_izmainas.png
 
Grafikā "Pieprasījuma izmaiņas (pieaugums)" redzams, ka pieaugot iedzīvotāju ienākumiem, par to pašu cenu pircēji var atļauties lielāku preces daudzumu, un notiek pieprasījuma līknes nobīde pa labi.
 
Cenai esot 4,00 eiro/kg, patērētāji pirka 1 kg dienā, bet palielinoties pircēju ienākumiem, jau - 3 kg. Arī tad, ja cena būtu 2,00 eiro/kg, agrāko 3 kg vietā, patērētāji pirktu 5 kg. Tātad par jebkuru nemainīgu cenu patērētāji pirktu lielāku preču daudzumu. 
  
Ja patērētāju ienākumi samazinās, tad patērētāji iegādāsies mazāk un jaunā pieprasījuma līkne nobīdās pa kreisi.
  
pieprasijuma_samazinasanas.png
 
Svarīgi!
"Ja mainās preces cena, tad mainās tikai pieprasītās preces daudzums un notiek virzība pa pieprasījuma līkni no viena punkta uz otru.
 
Ārpuscenu faktoru ietekmē mainās pieprasījums un noteikt pieprasījuma līkņu nobīde pa labi vai pa kreisi no sākotnējā stāvokļa."
  
Atsauce:
M. Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klasei. - Rīga: Raka 2001. -297 lpp. :il izmantotā literatūra 52.lpp.