Piedāvājuma izmaiņas
  
Saskaņā ar piedāvājuma likumu - par augstāku cenu ražotājs spēj un grib saražot lielāku preces daudzumu, ja pārējie ārpuscenas faktori paliek nemainīgi.
 
Piedāvājuma izmaiņas nosaka šādi ārpuscenas faktori:
  
Ražošanas faktoru (zeme, darbs, kapitāls, uzņēmējdarbība) cenas.
Ja uzņēmumam ražošanas faktori jānopērk dārgāki, tad piedāvājums samazināsies un piedāvājuma līkne nobīdīsies pa kreisi. 
 
Ražošanas tehnoloģijas izmaiņas.
Jaunākas, jaudīgākas tehnoloģijas ieviešana palielinās piedāvājumu, un piedāvājuma līkne nobīdīsies pa labi.
 
Nodokļu izmaiņas.
Ja samazinās nodokļus (uzņēmuma ienākuma nodokli, dabas resursu nodokli, pievienotās vērtības nodokli, sociālo nodokli, akcīzes nodokli u.c. ), piedāvājums palielināsies, un piedāvājuma līkne nobīdīsies pa labi.
 
Subsīdijas.
Ja zemnieku saimniecības saņems subsīdijas, tad piedāvājums palielināsies.
 
Citu preču cenas.
Palielinoties kartupeļu cenai, zemnieki kartupeļus stādīs vairāk nekā labību, un kartupeļu piedāvājums palielināsies.
 
Piedāvātāju skaits.
Ienākot Latvijas sakaru tirgū "Bitei", palielinājās sakaru pakalpojumu piedāvājums.
 
Gaidāmās cenu izmaiņas.
Ja ražotājs prognozē, ka nākotnē preču cena palielināsies, tad ražotājs samazina piedāvājumu, lai to palielinātu, kad preces cena pieaugs.
 
Citi faktori.
Klimatiskie apstākļi, dabas katastrofas, kari, protesti u.c.
 
Piedāvājuma grafiska attēlošana
 
Ja vīnogu cena ir 1 eiro kilogramā, tad ražotājs piedāvās 2 tonnas mēnesī, savukārt, ja vīnogu cena būs 3 eiro kilogramā, tad piedāvās 3 tonnas mēnesī (skatīt grafiku zemāk).
  
piedavajums_.png
 
Samazinoties resursu cenām (degviela, minerālmēsli), piedāvājums palielināsies.
  • Tagad par 1 eiro kilogramā ražotāji piedāvās 3 tonnas vīnogu mēnesī;
  • Tagad par 3 eiro kilogramā ražotāji piedāvās 4 tonnas vīnogu.
Piedāvājumam palielinoties, piedāvājuma līkne nobīdīsies pa labi no S uz \(S_1\) (skatīt grafiku "Piedāvājumu izmaiņas" zemāk).
 
Piedāvājumam samazinoties, piedāvājuma līkne nobīdīsies pa kreisi no S uz \(S_2\) (skatīt grafiku "Piedāvājumu izmaiņas" zemāk).
 
piedavajums_izmainas.png