Pieprasījuma izmaiņu ietekme uz līdzsvara cenu
Piemērs:
Ir karsta vasaras diena. Vakar 0,5 l limonādes varēja iegādāties par 0,47 eiro, bet šajā karstajā dienā pārdevēji cenu pacēla līdz 0,52 eiro.
 
Kas ir noteicis cenas paaugstināšanu - pircēji vai pārdevēji?
 
Protams, pirmajā brīdī šķiet, ka pie cenas pieauguma ir vainojami pārdevēji. Taču iedomājaties sevi šādā karstumā, Jums noderīga būs limonāde, lai veldzētu savas slāpes, tāpēc Jūs būsiet ar mieru iegādāties vairāk limonādes par jebkuru cenu - būs palielinājies limonādes pieprasījums.
 
Karstais laiks nepalielināja piedāvājumu, bet gan palielināja pieprasījumu.
Attēlosim to grafikā!
 
TEO_08_!.png
 
Grafikā redzams, ka pieprasījumam palielinoties, līdzsvara cena pieauga.
  
Savukārt, pieprasījumam samazinoties (pieprasījuma līkne nobīdīsies pa kreisi), līdzsvara cena samazināsies.
 
Piedāvājuma izmaiņu ietekme uz līdzsvara cenu
 
Līdzsvara cenu ietekmē arī piedāvājuma izmaiņas.
 
Resursu cenu pieaugums samazina piena produktu piedāvājumu.
 
Analizēsim, kā resursu cenu pieaugums ietekmē krējuma tirgus cenu.
 • Resursu cenu kāpums ietekmē tikai piedāvājumu;
 • Piedāvājums samazināsies;
 • Piedāvājuma līkne nobīdīsies pa kreisi;
 
Attēlosim līknes nobīdi grafiski!
 
TE0_02_2.png
 
Grafikā var redzēt, ka samazinoties piedāvājumam, līdzsvara cena pieaugs.
  
Savukārt, palielinoties piedāvājumam, līdzsvara cena samazināsies.
   
Kā noteikt pieprasījuma un piedāvājuma ietekmi uz līdzsvara cenu

Lai noteiktu pieprasījuma un piedāvājuma ietekmi uz līdzsvara cenu, vajadzētu ievērot šādu secību:
 
 1. Noteikt vai izmaiņas attieksies uz pieprasījumu vai piedāvājumu.
   
 2. Noteikt, vai izmaiņas ietekmē pieprasītās (piedāvātās) preces daudzuma vai pieprasījuma (piedāvājuma) izmaiņu (vai izmaiņu dēļ notiks pieprasījuma līknes nobīde vai pārvietošanās no viena punkta uz citu pa pieprasījuma (piedāvājuma) līkni).
   
 3. Noteikt pieprasījuma līknes (piedāvājuma līknes) nobīdes virzienu;
  ja pieprasījuma vai piedāvājums palielināsies, tad līkne pārvietosies pa labi;
  ja pieprasījuma vai piedāvājums samazināsies, tad līkne pārvietosies pa kreisi.

    
 4. Attēlot izmaiņas grafiski un noteikt, kā mainīsies līdzsvara cena - paaugstināsies vai samazināsies.
  ja pieprasījums palielināsies, tad līdzsvara cena pieaug;
  ja pieprasījums samazināsies, tad arī līdzsvara cena samazināsies;
  ja piedāvājums palielināsies, tad līdzsvara cena samazināsies;
  ja piedāvājums samazināsies, tad līdzsvara cena pieaugs.
 
Piemērs:
Celtnieku darba algas palielinājās, tad kā tas ietekmēja šokolādes līdzsvara cenu?
 • Ja darba alga palielinājās, tad tas ietekmēja tikai pieprasījumu, piedāvājums palika nemainīgs;
 • Patērētāju ienākumu izmaiņas ir viens no ārpuscenas faktoriem, līdz ar to celtnieku darba algas pieaugums ietekmēs pieprasījumu, nevis pieprasījuma daudzumu. Izmaiņu dēļ notiks pieprasījuma līknes nobīde;
 • Tā kā pieprasījums palielinājās ārpuscenu faktora ietekmē, tad pieprasījuma līkne grafikā pārbīdīsies uz labo pusi;
 • Tā kā pieprasījuma līkne pārbīdīsies uz labo pusi, bet piedāvājuma līkne paliek nemainīga, tad līdzsvara cena pieaugs.
Attēlosim visu grafikā - gan pieprasījuma nobīdi pa labi, gan līdzsvara cenas izmaiņas (pieaugumu)! Skatīt grafiku zemāk.
 
TEO_08_4.png
 
Kā vienlaikus notiekošas pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas ietekmē līdzsvara cenu
Piemērs:
AS "Piens" ražo krējumu. Inflācijas dēļ, ražošanas resursu cena palielinās. AS "Piens" samazinājās patērētāju skaits, jo no uzņēmuma krējuma piegādes atteicās Lietuva, Igaunija un Polija. Kā tas ietekmēs līdzsvara cenu?
 
 • Tā kā ražošanas resursu cenas pieauga, tad piedāvājums samazināsies, un piedāvājuma līkne grafikā pārbīdīsies pa kreisi ārpuscenas faktora ietekmē;
 • Tā kā pircēju skaits uzņēmumam samazinājās, tad pieprasījums samazināsies un pieprasījuma līkne grafikā nobīdīsies pa kreisi.
Attēlosim šo situāciju grafiski un noteiksim sekas!
 
TEO_08_3.png
 
 1. Samazinoties piedāvājumam, pieauga krējuma cena.
 2. Samazinoties pieprasījumam, samazinājās krējuma cena.
 3. Jaunā līdzsvara cena ir 0,90 eiro. Mainoties gan pieprasījumam, gan piedāvājumam, grūti prognozēt, vai līdzsvara cena samazināsies vai pieaugs, jo ir sarežģīti noteikt, kas cenu ietekmēs vairāk - pieprasījuma vai piedāvājuma izmaiņas.
Cenas līdzsvarojošā funkcija
 
Pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņas izjauc tirgus līdzsvaru.
Pieprasīto un piedāvāto daudzumu līdzsvaro preces cena.
 
1. piemērā, kurā runa gāja par limonādi, palielinoties pieprasījumam, patērētāji gribēja un spēja par 0,47 eiro iegādāties 400 limonādes pudeles. Ražotāji piedāvāja tikai 200 limonādes pudeles.
Kad tirgus cena (līdzsvara cena) pieauga līdz 0,52 eiro, ražotāji spēja un gribēja piedāvāt 300 limonādes pudeles. Cenai pieaugot, izveidojās jauns tirgus līdzsvars. Tagad patērētāji grib un spēj iegādāties 300 limonādes pudeles par 0,52 eiro, un arī pārdevēji gribēja un spēja piedāvāt 300 pudeles par 0,52 eiro.
Svarīgi!
Jauna cena izraisa jaunu tirgus līdzsvaru.
Bieži vien dažādos kultūras pasākumos biļešu cenas ir dažādas, piemēram, rīta kinoteātra seansi ir lētāki nekā vakarā, teātra biļete pirmajā rinda ir dārgāka nekā pēdējā, arī studentiem un skolēniem ir daudz un dažādas atlaides.
Tas ir tāpēc, ka kultūras iestāžu darbība balstās uz "ekonomiskiem pamatiem", tie vēlas iegūt lielākus ienākumus. To var panākt, ja katrai iedzīvotāju grupai piedāvā iespēju iegādāties to, ko viņi vēlas par viņiem tīkamu cenu.
 
Ja biļetes cena teātrī būtu 7,00 eiro, tad daudziem studentiem, kuru ienākumi ir mazi, nebūtu iespējas apmeklēt teātra izrādes, jo viņi to vienkārši nevarētu atļauties, un ieņēmumi no tiem būtu 0 eiro.
Bet, ja cenu nosaka zemāku, piemēram, 3,00 eiro, tad ieņēmumi no 100 studentiem būtu 300 eiro. Tas ir izdevīgi gan studentam, gan teātrim.