Grūtības pakāpe:
1. Pieprasījums un piedāvājums I 1p.
2. Pieprasījums un piedāvājums III 1p.
3. Pieprasījums un piedāvājums II 1p.