Teorija

Uzdevumi

1. Teikumi un frāzes par ģimeni, izvēles – Phrases about your family

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Ģimenes locekļi – Family members

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Īpašības vārdi par ģimeni – Adjectives about Family

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Pareizrakstība, ģimenes locekļi – Spelling, Family Members

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Īpašības vārdi ģimenes locekļiem, pareizsrakstība – Spelling, Adjectives for family members

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Diktāts; īpašības vārdi – Dictation; Adjectives

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
7. Izruna; Ģimenes locekļi – Pronounciation; Family Members

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Teikumi par ģimenes locekļiem – Sentences about family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Diktāts: Jautājumi un izteicieni par ģimeni – Dictation: Questions and sentences about family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Lasīšana; Vellesu ģimene – Reading. The Wallace Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Lasīšana; Pētera ģimene – Reading. Peter's family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lasīšana; Mana ģimene – Reading. My family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Lasīšana; Lēla un viņas ģimene – Reading. Leela and her family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Lasīšana; Inese Kordesa un viņas ģimene – Reading. Inez Cordez and her family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Lasīšana; Dialogs par ģimeni. – Reading. Dialogues about families

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Lasīšana; Akeina pārdomas par ģimeni – Reading. Akane's family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Lasīšana; Mana ģimene – Reading; My Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Klausīšanās; Māsas – Listening; Sisters

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
19. Klausīšanās: Ansītis un Grietiņa – Listening. Harry and Greta

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
20. Klausīšanās un atbildes uz jautājumiem – Listening and answering

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Testi

1. Vārdu krājums par ģimeni - Vocabulary: family

Grūtības pakāpe: zema

7,5
2. Vārdu krājums - Ģimenes raksturojums – Vocabulary: Family description

Grūtības pakāpe: vidēja

16,5
3. Lasīšana – Reading

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem