Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

16,5p.
1. Īpašības vārdi ģimenes locekļiem, pareizsrakstība – Spelling, Adjectives for family members 3p.
2. Diktāts; īpašības vārdi – Dictation; Adjectives 4,5p.
3. Izruna; Ģimenes locekļi – Pronounciation; Family Members 3p.
4. Lasīšana; Vellesu ģimene – Reading. The Wallace Family 3p.
5. Īpašības vārdu izruna – Pronounciation; Adjectives about family 3p.