Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

7,5p.
1. Teikumi un frāzes par ģimeni, izvēles – Phrases about your family 1,5p.
2. Ģimenes locekļi – Family members 1,5p.
3. Īpašības vārdi par ģimeni – Adjectives about Family 1,5p.
4. Pareizrakstība, ģimenes locekļi – Spelling, Family Members 1,5p.
5. Vārdu pareizrakstība; Ģimenes aktivitātes – Spelling. Family activities 1,5p.