4.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read, listen and study some words about parents and children.
(Lasi, klausies un iemācies dažus vārdus par vecākiem un bērniem!)
children.jpg
son  – /sʌn/ – dēls
daughter  – /ˈdɔ: tə/  – meita
baby  – /ˈbeɪbi/ – mazulis
child  – /tʃaɪld/ – bērns
children  – /ˈtʃɪldrən/ – bērni
husband  – /ˈhʌzbənd/ – vīrs
wife  – /waɪf/ – sieva
Piemērs:
They are a wife and a husband. – Viņi ir sieva un vīrs.
This is their baby. – Šis ir viņu mazulis.
Atsauce:
http://www.voicesforchildren.ca/health-children/