Read, listen and study some words about parents and children.
(Lasi, klausies un iemācies dažus vārdus par vecākiem un bērniem!)
children.jpg
son  – /sʌn/ – dēls
daughter  – /ˈdɔ: tə/  – meita
baby  – /ˈbeɪbi/ – mazulis
child  – /tʃaɪld/ – bērns
children  – /ˈtʃɪldrən/ – bērni
husband  – /ˈhʌzbənd/ – vīrs
wife  – /waɪf/ – sieva
Piemērs:
They are a wife and a husband. – Viņi ir sieva un vīrs.
This is their baby. – Šis ir viņu mazulis.