Read, listen and study some words about family.
(Lasi, klausies un iemācies dažus vārdus par ģimeni!)
 
family.svg
family  – /ˈfæməli/ – ģimene
mom.svg  
mother  –  /ˈmʌðə/ – māte
dad.svg
father –  /ˈfɑ:ðə/ –  tēvs
sister.svg
sister – /ˈsɪstə/ – māsa
 
brother.svg
brother – /ˈbrʌðə/ – brālis
baby.svg
baby – /ˈbeɪbi/ – mazulis
uncle /ˈʌŋkl/ – tēvocis
aunt – /ɑ:nt/ – tante
relative /ˈrelətɪv/ – radinieks
parent /ˈpeərənt/ – vecāks
grandmother /ˈɡrændˌmʌðə/ – vecāmamma
grandma – /ˈɡrændˌmʌ/ – vecmāmiņa
grandfather /ˈɡrændˌfɑ:ðə/ – vecaistēvs
grandpa – /ˈɡrændˌpʌ/ – vectētiņš
me, I– es
family_tree0.png
family tree – ģimenes koks
Atsauce:
http://cliparting.com/free-tree-clipart-1300/