3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saskaitāmie lietvārdi – Countable Nouns Kas ir saskaitāmie lietvārdi un kad tos lieto.
2. Nesaskaitāmie lietvārdi – Uncountable Nouns Kas ir nesaskaitāmie lietvārdi, to lietošana.
3. Vārdi, saskaitāmas lietas – Words used to quantify uncountable nouns Vārdi, kas padara nesaskaitāmus lietvārdus par saskaitāmiem.
4. Iepakojumi – Containers Vārdi, kas padara nesaskaitāmus lietvārdus par saskaitāmiem.
5. Daudz – Much / Many / A lot of "Much, many, a lot of" lietojums.
6. "A few / A little" lietojums - A few / A little "A few" un "a little" lietojuma nosacījumi.
7. Some/Any/No lietojums – Some/Any/No "Some", "any" un "no" lietojuma nosacījumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "A/an/some/any" lietojums – Use of a/an/some/any 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Using of indefinite article "a/an" and "some/any".
2. Lietvārdu vienskaitlis un daudzskaitlis – Singular and Plural of Nouns 1. izziņas līmenis zema 1 p. Singular or plural forms of countable and uncountable nouns. Choosing the number of the word.
3. Vienskaitlis un nesaskaitāmie lietvārdi – Use of Countable and Uncountable Nouns 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Multiple-choice. Look at the pictures and choose the correct sentence with uncountable noun or with plural form of countable noun from the drop-box.
4. Nenoteiktais artikuls ar saskaitāmiem lietvārdiem – A/AN with Countable nouns 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Using the indefinite article with countable nouns.
5. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi – Countable or Uncountable Noun 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Choosing if the word is countable or uncountable noun.
6. "How many / How much" lietojums – Using of "How many / How much" 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Choosing the correct question word - "How many" or "How much".
7. "A lot of / much / many / some / any" lietojums – a lot of / much / many / some / any 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Using of "much/many/a lot of/some/any". Choosing the right answer.
8. "Much / Many / A little / A few" lietojums – Much / Many / A little / A few 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Choose the right translation from Latvian into English.
9. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi teikumos – Using Countable and Uncountable nouns 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Choosing between the plural or singular form of the nouns.
10. Iepakojums, nesaskaitāmie lietvārdi – Containers, Uncountable nouns 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Writing into the gaps missing uncountable words.
11. Lasīšana, dialogs – Reading, Dialogue 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the dialog and looking for the missing information and writing it into the gaps.
12. Lasīšana. Pikniks pie jūras – Reading, A picnic at the beach 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the text and looking for the correct information.
13. "Much / many" lietojums – Much / Many 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing into the gaps MUCH or MANY.
14. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi – Countable / Uncountable nouns 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing C for countable nouns and U for the uncountable ones.
15. Vārdu kārtība teikumā – Word order 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Form word combinations from the given words.
16. Iepakojums – Containers 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Writing the containers.
17. Jautājumu uzdošana ar "How much" vai "How many" – How much / How many 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Using of question words "How much" and "How many".
18. Klausīšanās, dziesma – Listening, song 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening to the song and writing the missing words.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "a/an/some/any" lietojums – Using "a/an/some/any" Citi vidēja 3 p. Choosing the correct sentence with words "A / AN / SOME / ANY".
2. Rakstīšana: iepakojums un nesaskaitāmie lietvārdi – Spelling, Containers and Uncountable nouns Citi vidēja 4,5 p. Translate the word combinations into English.
3. Teikumu tulkošana angliski – Writing, Translating into English Citi augsta 4,5 p. Translate the sentences into English.
4. Klausīšanās, dziesma – How Many Song Citi augsta 7 p. Watching the video and then making the questions and answering them.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi – Countable and Uncountable Nouns 00:05:00 vidēja 11,5 p. Saskaitāmo un nesaskaitāmo lietvārdu lietojums teikumos, "a/an/some/any" lietojums, izvēles uzdevumi, lasīšanas un valodas lietojuma prasmes.
2. Sask. un nesask. lietvārdi, iepakojums – Countable and Uncoutable Nouns, Containers and Quantities 00:07:00 vidēja 12 p. Saskaitāmo un nesaskaitāmo lietvārdu lietojums teikumos, "a/an/some/any" lietojums, 'much/many/a little/a few' lietojums, iepakojums, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un valodas lietojuma prasmes.
3. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietv., 'much/many' – Countable, Uncountable nouns 00:07:00 vidēja 15 p. Saskaitāmo un nesaskaitāmo lietvārdu lietojums teikumos, 'much/many/a little/a few' lietojums, iepakojums, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes.
4. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi – Countable and Uncountable Nouns 00:10:00 vidēja 20,5 p. Saskaitāmo un nesaskaitāmo lietvārdu lietojums teikumos, "a/an/some/any" lietojums, 'much/many/a little/a few' lietojums, iepakojums, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes.