Read and learn about "much, many, a lot of, lots of".
(Izlasi un mācies par "much, many, a lot of, lots of"!)
 
MUCH / MANY lietojums
  
Noskaties video
  
MUCH un MANY nozīmē "daudz" un tos parasti lieto nolieguma un jautājuma teikumos un izteicienos ar TOO, SO (pārāk, tik).
Much — lieto ar nesaskaitāmiem  lietvārdiem.
Piemērs:
money-1302828_960_720.jpg
Do you have much money? — Vai tev ir daudz naudas?
There's too much money. — Šeit ir pārāk daudz naudas.
 
boy-1296198_960_720.png
He doesn't have much money. — Viņam nav daudz naudas.
Many — lieto ar saskaitāmiem  lietvārdiem daudzskaitlī.
Piemērs:
book-2814026_960_720.jpg
Do you have many books? — Vai tev ir daudz grāmatu?
There are so  many books. — Šeit ir tik daudz grāmatu.
 
boy-311392_960_720.png
He doesn't have many books. —  Viņam nav daudz grāmatu.
Svarīgi!
How much (cik daudz) lieto, jautājot par nesaskaitāmiem lietvārdiem, un How many (cik daudz) lieto, jautājot par saskaitāmiem lietvārdiem.
A LOT OF / LOTS OF lietojums.
a lot of / lots of  — lieto tikai apgalvojuma teikumos gan ar saskaitāmiem, gan ar nesaskaitāmiem lietvārdiem.
A LOT OF = LOTS OF
Piemērs:
banana-675450_960_720.png
I have a lot of bananas. — Man ir daudz banānu.
I have lots of bananas. — Man ir daudz banānu.
 
cheese-160099_960_720.png
I have lots of cheese. — Man ir daudz siera.
I have a lot of cheese. — Man ir daudz siera.