Read and learn about "a few, a little".
(Izlasi un mācies par "a few, a little"!)
 
A FEW (daži, nedaudz) un A LITTLE (maz, nedaudz) ir pretēja nozīme frāzei A LOT OF (daudz).
a few lieto ar saskaitāmiem lietvārdiem daudzskaitlī.
Piemērs:
apples-575317_960_720.png
a lot of apples — daudz ābolu
 
apple-756386_960_720.jpg
a few apples — daži āboli
a little lieto ar nesaskaitāmiem lietvārdiem.
Piemērs:
 
glass-308557_960_720.png
a lot of water — daudz ūdens
 
glass-303284_960_720.png
a little water — mazliet ūdens