Read and learn about "some, any, no".
(Izlasi un mācies par "some, any, no"!)
SOME, ANY, NO lieto gan ar saskaitāmiem, gan nesaskaitāmiem lietvārdiem. 
 
SOME lieto apgalvojuma teikumos, un tas nozīmē — daži, kāds (ar saskaitāmiem lietvārdiem), nedaudz, mazliet (ar nesaskaitāmiem lietvārdiem). Latviešu valodā šie vārdi bieži tiek izlaisti.
Piemērs:
sugar-cubes-296481_960_720.png
 
Give me, please, some sugar. — Lūdzu, padod man nedaudz cukura.
Svarīgi!
SOME lieto arī lūgumos un piedāvājumos.
Piemērs:
Would you like some sugar? — Vai tu vēlētos nedaudz cukura?
Can I get some sugar? — Vai es varētu dabūt nedaudz cukura?
  
ANY lieto nolieguma un jautājuma teikumos, un tas nozīmē — daži, kāds (ar saskaitāmiem lietvārdiem, jautājumos), nekāds, neviens (ar saskaitāmiem lietvārdiem noliegumos), nedaudz, mazliet (ar nesaskaitāmiem lietvārdiem jautājumos).
Piemērs:
boy-42838_960_720.png
Do you speak any foreign languages? — Vai tu runā kādā svešvalodā?
I can't speak any foreign languages. — Es nerunāju nevienā svešvalodā.
  
coffee.svg
Is there any coffee at home? — Vai mājās ir kaut nedaudz kafijas?
There isn't any coffee at home. — Mājās vispār nav kafijas.
  
NO lieto apgalvojuma teikumos angļu valodā, un tas nozīmē, ka kaut kas kaut kur nav.
Piemērs:
jug-158910_960_720.png
There is no water in the jug. — Krūzē nav ūdens (vispār).