Teorija

Uzdevumi

1. "A/an/some/any" lietojums – Use of a/an/some/any

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Lietvārdu vienskaitlis un daudzskaitlis – Singular and Plural of Nouns

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vienskaitlis un nesaskaitāmie lietvārdi – Use of Countable and Uncountable Nouns

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Nenoteiktais artikuls ar saskaitāmiem lietvārdiem – A/AN with Countable nouns

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi – Countable or Uncountable Noun

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
6. "How many / How much" lietojums – Using of "How many / How much"

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
7. "A lot of / much / many / some / any" lietojums – a lot of / much / many / some / any

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
8. "Much / Many / A little / A few" lietojums – Much / Many / A little / A few

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
9. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi teikumos – Using Countable and Uncountable nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
10. Iepakojums, nesaskaitāmie lietvārdi – Containers, Uncountable nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
11. Lasīšana, dialogs – Reading, Dialogue

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Lasīšana. Pikniks pie jūras – Reading, A picnic at the beach

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. "Much / many" lietojums – Much / Many

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi – Countable / Uncountable nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vārdu kārtība teikumā – Word order

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Iepakojums – Containers

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Jautājumu uzdošana ar "How much" vai "How many" – How much / How many

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Klausīšanās, dziesma – Listening, song

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem