Grūtības pakāpe:
00:10:00
1. Iepakojums – Containers 3 p.
2. Jautājumu uzdošana ar "How much" vai "How many" – How much / How many 3 p.
3. Klausīšanās, dziesma – Listening, song 3 p.
4. Vārdu kārtība teikumā – Word order 4,5 p.
5. Klausīšanās, dziesma – How Many Song 7 p.