Grūtības pakāpe:
00:07:00
1. "How many / How much" lietojums – Using of "How many / How much" 1,5 p.
2. Lasīšana, dialogs – Reading, Dialogue 3 p.
3. Lasīšana. Pikniks pie jūras – Reading, A picnic at the beach 3 p.
4. "Much / many" lietojums – Much / Many 3 p.
5. Teikumu tulkošana angliski – Writing, Translating into English 4,5 p.