Grūtības pakāpe:
00:05:00
1. "A/an/some/any" lietojums – Use of a/an/some/any 1,5 p.
2. Lietvārdu vienskaitlis un daudzskaitlis – Singular and Plural of Nouns 1 p.
3. Vienskaitlis un nesaskaitāmie lietvārdi – Use of Countable and Uncountable Nouns 1,5 p.
4. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi – Countable or Uncountable Noun 1,5 p.
5. Saskaitāmie un nesaskaitāmie lietvārdi – Countable / Uncountable nouns 3 p.
6. "a/an/some/any" lietojums – Using "a/an/some/any" 3 p.