Read and learn about countable nouns.
(Izlasi un mācies par saskaitāmiem lietvārdiem!)
Saskaitāmie lietvārdi (countable nouns) ir lietvārdi, kurus var saskaitīt, t.i., veidot no tiem daudzskaitļa formu un tos var lietot kopā ar skaitļa vārdiem vai vārdiem, kas apzīmē daudzumu, piemēram, many (daudz), some (daži), several (daži, vairāki), few (maz, nedaudz) un a few (daži).
Svarīgi!
Saskaitāmajiem lietvārdiem ir vienskaitļa un daudzskaitļa formas.
Piemērs:
apple.svg
There is one apple on the table. — Uz galda ir viens ābols.
 
book-25155_960_720.png
There are two books on the table. — Uz galda ir divas grāmatas.
Nenoteikto artikulu a/an lieto ar saskaitāmajiem lietvārdiem vienskaitlī. (a cat, an apple)
Noteikto artikulu the ar saskaitāmajiem lietvārdiem lieto gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī. (the book, the books)