Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģimene - Family Ģimenes locekļi - mother, father, sister, brother, baby, family, uncle, aunt, relative, grandfather, grandpa, grandmother, grandma, parent.
2. Teikumi par ģimeni – Phrases about your family Sentences, which help to talk about family.
3. Vecāki un bērni – Parents and children Vocabulary - son, daughter, husband, wife, baby, child, children.
4. Īpašības vārdi par ģimenes locekļiem – Adjectives about your family members Vocabulary — large, small, young, old, elder, younger, close, friendly, loving, favourite, pretty, funny, clever.
5. Laiks ar ģimeni, aktivitātes – Time with your family. Activities Vocabulary, which helps to talk about the time with family.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumi un frāzes par ģimeni, izvēles – Phrases about your family 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Reading sentences in Latvian and choosing correct translation.
2. Ģimenes locekļi – Family members 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Reading words in Latvian and choosing correct translation.
3. Īpašības vārdi par ģimeni – Adjectives about Family 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Reading words in Latvian and choosing correct translation.
4. Pareizrakstība; ģimenes locekļi – Spelling, Family Members 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Choosing the correct spelling of the words.
5. Īpašības vārdi ģimenes locekļiem, pareizsrakstība – Spelling, Adjectives for family members 1. izziņas līmenis zema 3p. Spelling of the adjectives which can help to describe the family members.
6. Diktāts; īpašības vārdi – Dictation; Adjectives 3. izziņas līmenis vidēja 4,5p. Listening and writing the adjectives.
7. Izruna; Ģimenes locekļi – Pronounciation; Family Members 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pronounciation and spelling of the family members.
8. Teikumi par ģimenes locekļiem – Sentences about family 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Finding and correcting the mistakes in the sentences.
9. Diktāts: Jautājumi un izteicieni par ģimeni – Dictation: Questions and sentences about family 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening and writing the missing words.
10. Lasīšana; Vellesu ģimene – Reading. The Wallace Family 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading the text and agreeing (yes) or disareeing (no) to the statments.
11. Lasīšana; Pētera ģimene – Reading. Peter's family 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading about Peter's family and filling gaps.
12. Lasīšana; Mana ģimene – Reading. My family 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Read the text and choose if the statement is "True", "False" or "Doesn't say".
13. Lasīšana; Lēla un viņas ģimene – Reading. Leela and her family 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading the text and writing the ending of the sentences.
14. Lasīšana; Inese Kordesa un viņas ģimene – Reading. Inez Cordez and her family 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Choosing the correct sentences.
15. Lasīšana; Dialogs par ģimeni. – Reading. Dialogues about families 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading the dialogs and choosing the correct sentence.
16. Lasīšana; Akeina pārdomas par ģimeni – Reading. Akane's family 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading and filling the gaps.
17. Lasīšana; Mana ģimene – Reading; My Family 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Reading the text and choosing the correct answer.
18. Klausīšanās; Māsas – Listening; Sisters 3. izziņas līmenis augsta 4,5p. Listening to Kanada talking about her and her younger sister and completing the sentences.
19. Klausīšanās: Ansītis un Grietiņa – Listening. Harry and Greta 3. izziņas līmenis augsta 4,5p. Listening to the story and choosing the correct sentence.
20. Klausīšanās un atbildes uz jautājumiem – Listening and answering 3. izziņas līmenis augsta 4,5p. Listening the question and choosing the correct answer.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu krājums par ģimeni - Vocabulary: family 00:05:00 zema 7,5p. Vārdu krājums, kas palīdz apgūt un pilnveidot zināšanas, lai sarunātos par savu ģimeni; ģimenes locekļi, īpašības vārdi, frāzes saistītas ar ģimeni; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Vārdu krājums - Ģimenes raksturojums – Vocabulary: Family description 00:07:00 vidēja 16,5p. Vārdu krājums, kas palīdz apgūt un pilnveidot zināšanas, lai sarunātos par savu ģimeni; ģimenes locekļi, īpašības vārd; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
3. Lasīšana – Reading 00:07:00 vidēja 15p. Teksti par ģimeni; lasīšanas prasmes; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana Ģimene – My Family 00:07:00 vidēja 15p. Vārdu krājums, kas palīdz apgūt un pilnveidot zināšanas, lai sarunātos par savu ģimeni; jutājumi un teikumi par ģimeni; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Ģimene – Family 00:15:00 augsta 22,5p. Lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes, kas saistīti ar ģimeni; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi.