Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas olimpiāžu uzdevumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu meklēšana pēc dalīšanās ar atlikumu Citi augsta 7♦ Apjomīgi mēģinājumi dalīšanā. Izpratne par atlikuma veidošanos. Sagatavošanās olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
2. Staru krustošanās Citi vidēja 3♦ Zina, ka stars ir bezgalīgi garš, prot uzzīmēt un saskaitīt krustpunktus. Sagatavošanās olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
3. Ziemeļbrieži Citi augsta 5♦ Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Sagatavošanās olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
4. Šokolāžu cena Citi augsta 5♦ Teksta uzdevums par divu lielumu starpību. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
5. Zelta naudas lādes Citi augsta 6♦ Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
6. Skaitļu kvadrāts Citi augsta 4♦ Zina pirmskaitļus. Atbildi iegūst mēģinājumu veidā. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
7. Figūras sadalīšana Citi augsta 2♦ Pierādījums ar šaha dēlīša krādojumu, spriedumi par melno un balto rūtiņu skaitu. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
8. Ābolu grozi Citi augsta 5♦ Spriedumi, kurā izmanto nezināmo. Pierādījums. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
9. Daļskaitļu summa Citi augsta 4♦ Prot saskaitīt daļas un pārveidot neīstas daļas. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
10. Kvadrāta sadalīšana domino kauliņos Citi augsta 6♦ Pierādījums ar šaha dēlīša krāsojumu. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
11. Cipari un to summas Citi augsta 3♦ Apjomīgu mēģinājumu uzdevums. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
12. Pierādījums par skaitļa kvadrātu Citi augsta 7♦ Prot skaitli sadalīt pirmreizinātājos, zina pirmskaitļus. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 4. uzdevums
13. Spriedumi par masām Citi augsta 2♦ Loģisku spriedumu virkne. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 5. uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sagatavošanās olimpiāde 2014./2015. gads. 6. klase 00:00:00 augsta 15♦ Skaitļu meklēšana pēc dalījuma un atlikuma, staru krustošanās, invariantu metode
2. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klase 1., 2.,3. uzdevums 00:00:00 augsta 15♦ Cena, invariantu metode, skaitļu kvadrāts
3. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klase 3., 4. uzdevums 00:00:00 augsta 7♦ Figūras sadalīšana, ābolu sadalīšana pa groziem, izmanto x
4. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 2014./2015. g. 6. klasei 1., 2. uzdevums 00:00:00 augsta 10♦ Spriedumi par daļskaitļu summām, kvadrāta sadalīšana domino kauliņos
5. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 2014./2015. g. 6. klasei 3., 4.,5. uzdevums 00:00:00 augsta 12♦ Skaitļu trijstūris, pierādījums par skaitļiem un to kvadrātiem, spriedumi par masām