Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas olimpiāžu uzdevumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu meklēšana pēc dalīšanās ar atlikumu Citi augsta 7p. Apjomīgi mēģinājumi dalīšanā. Izpratne par atlikuma veidošanos. Sagatavošanās olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
2. Staru krustošanās Citi vidēja 3p. Zina, ka stars ir bezgalīgi garš, prot uzzīmēt un saskaitīt krustpunktus. Sagatavošanās olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
3. Ziemeļbrieži Citi augsta 5p. Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Sagatavošanās olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
4. Šokolāžu cena Citi augsta 5p. Teksta uzdevums par divu lielumu starpību. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
5. Zelta naudas lādes Citi augsta 6p. Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
6. Skaitļu kvadrāts Citi augsta 4p. Zina pirmskaitļus. Atbildi iegūst mēģinājumu veidā. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
7. Figūras sadalīšana Citi augsta 2p. Pierādījums ar šaha dēlīša krādojumu, spriedumi par melno un balto rūtiņu skaitu. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
8. Ābolu grozi Citi augsta 5p. Spriedumi, kurā izmanto nezināmo. Pierādījums. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
9. Daļskaitļu summa Citi augsta 4p. Prot saskaitīt daļas un pārveidot neīstas daļas. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
10. Kvadrāta sadalīšana domino kauliņos Citi augsta 6p. Pierādījums ar šaha dēlīša krāsojumu. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
11. Cipari un to summas Citi augsta 3p. Apjomīgu mēģinājumu uzdevums. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
12. Pierādījums par skaitļa kvadrātu Citi augsta 7p. Prot skaitli sadalīt pirmreizinātājos, zina pirmskaitļus. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 4. uzdevums
13. Spriedumi par masām Citi augsta 2p. Loģisku spriedumu virkne. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 5. uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sagatavošanās olimpiāde 2014./2015. gads. 6. klase 00:00:00 augsta 15p. Skaitļu meklēšana pēc dalījuma un atlikuma, staru krustošanās, invariantu metode
2. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klase 1., 2.,3. uzdevums 00:00:00 augsta 15p. Cena, invariantu metode, skaitļu kvadrāts
3. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klase 3., 4. uzdevums 00:00:00 augsta 7p. Figūras sadalīšana, ābolu sadalīšana pa groziem, izmanto x
4. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 2014./2015. g. 6. klasei 1., 2. uzdevums 00:00:00 augsta 10p. Spriedumi par daļskaitļu summām, kvadrāta sadalīšana domino kauliņos
5. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 2014./2015. g. 6. klasei 3., 4.,5. uzdevums 00:00:00 augsta 12p. Skaitļu trijstūris, pierādījums par skaitļiem un to kvadrātiem, spriedumi par masām