Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Daļskaitļu summa 4♦
2. Kvadrāta sadalīšana domino kauliņos 6♦