Teorija

Uzdevumi

1. Piederības vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: augsta

12♦
2. Atgriezeniskie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Norādāmie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: augsta

8♦
4. Jautājamie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Attieksmes vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
6. Nenoteiktie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Noteiktie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Noliegtie vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
10. Vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: zema

3♦

Testi

1. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

34♦

Metodiskie materiāli