Uzdevums:

2♦
Izraksti pirmos trīs vietniekvārdus un norādi iekavās tā grupu, pie kuras tas pieder!
Atgriezeniskais, nenoteiktais, norādāmais, jautājamais, noteiktais, piederības, personu, noliegtais, attieksmes.
Piemēram, viņas (norādāmais), kura (attieksmes), dažu (nenoteiktais)
 

Dažs vēl divi gadus nevarējis veikt mērnieku laiku miltu un dažādu saldenumu, lai gan tās pudeles izsusēja drīzāk. Vēl nebij nekas, kamēr mērīja Slātavu, jo tad lielākā daļa iztika paši vien, bez šiem vidutājiem, iespiezdami tāpat klusām kaut ko saujā; bet, kad nāca čangaliešos, - ak tu žēlīgo tētiņ! - šos vadīja kā pūstelniekus: viena rinda uz priekšu, otra atpakaļ - kā baznīcēni, ne ceļa nevarēja pagriezt. Tirgos pat – es, dēliņ, savām acīm daudz neredzēju, tik dzirdēju - nezinājuši šos kā bišu tēviņus kurā krātiņā vest un ko dot; visi vēl pie tā goda nemaz netikuši, nedz pie dzirdīšanas, nedz pie pīpināšanas. Pie tā paša Prātnieka stāvējuši kā tirgus, pilns pagalms, cits no cita slapstīdamies. Un nu tikpat Pietuka Krustiņam, kā arī citiem - ieraduši vienādi kā pa kāzām dzīvot - gandrīz, dzird, esot visiem vējš durvīs. Dažam nebij pat pie dzimtpirkšanas ko iemaksāt. Dievs nav vis mazais bērns." (Reinis un Matīss Kaudzītes)
 
 
Pienācējs apstājās, palika pātagu padusē un vilka no kabatas pīpi, kurai bija labi garš kāts ar dažādām izrobotām ripiņām. Galviņa ar alvas kājiņu stāvēja šķībi izgriezta, tā ka zaļo puķīti, kas tai virsū, varēja pats pīpēdams redzēt. Viņš skatījās kādu brītiņu svešniecē un tad, sniegdams tai roku, cēli teica: "Kaut tevi Dievs! Es domāju, ka ja tik debesīs vairs satiksamies, bet dauzāmies vēl, kā smejies, tepat pa grēku pasauli kā veca nauda." Tad izvilka tabakas maku, kurš izskatījās kā mazas kalēja plēšas; atvilcis to pie austiņām vaļā, izņēma lielu vara maka datu un sāka izkasīt pīpi makā. (Reinis un Matīss Kaudzītes)
 
 

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: