Uzdevums:

2♦
Izraksti pirmos trīs vietniekvārdus un norādi iekavās tā grupu, pie kuras tas pieder!
Atgriezeniskais, nenoteiktais, norādāmais, jautājamais, noteiktais, piederības, personu, noliegtais, attieksmes.
Piemēram, viņas (norādāmais), kura (attieksmes), dažu (nenoteiktais)
 

Tā sarunājās ceļinieces, stāvošas viena vienā, otra otrā mūža galā, kuri mēdz savienoties it kā zelta sloksnītes gali, kad to saliec gredzenā. Tā, kura stāvēja mūža pirmā galā, bij kādus deviņus gadus veca, jautrā, bet bālnējā sejā, kurš līdzinājās gan pavēsam, bet jaukam agra pavasara rītam. Viņas apģērbs bija vienkāršs, tikko ne nabadzīgs, bet glīts un no dažādām, vairāk senākos laikos pirktām drānām un lakatiem. Kājās jaunas pastaliņas, pelēkām zeķītēm. Viņas acīs bij redzama tā nepacietīgā gaidīšana, kādu sajūt ikkatrs cilvēks, kad tuvojas tam, par ko daudz dzirdējis un ko vēlējies jau sen redzēt.
(Reinis un Matīss Kaudzītes)
 
 
"Jā, jā, jau es ziemu skatījos viņa pogās, izsukātā pierē un pieaudzētā pakaklē, domādams, ka tas vis nebūs šaurā ceļa minējs, "Oļiņš runāja tā, ka varēja gan nomanīt, ka viņam ir uz visa tā ļauns prāts, ko viņš tiesā, bet nav spēka taisni nosodīt, tāpēc tad rauga tai lietai piekļūt ar to, ka izteic jeb reizina viņu daudz lielāku, nekā tā patiesi ir. "Redzēs, redzēs," viņš runāja tāļāk, it kā pats nemaz pie pasaules nepiederēdams, "cik ilgi Dievs panesīs tās pogas, vestes, izsukātās pieres un naga cepures. Līdz šim bij sasiluši ar pelēkiem svārciņiem, pastaliņām un pašu austām galvas drēbēm, bet nu vajaga sarkanu lakatu, strīpainu brunču, nu vajaga zābaku, nu vajaga kurpju, nu vajaga visas lepnības. tad nu vairs trūkst no Zodomas laikiem? (Reinis un Matīss Kaudzītes)
 
 

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: