Uzdevums:

12♦
Pārraksti tekstu, ievietojot iederīgus piederības vai personas vietniekvārdus!
(Nekopē autoru vai nosaukumu.)
Svarīgi!
Ievēro visus interpunkcijas un ortogrāfijas likumus!
 
1. Un vai zini, šinī pašā tīrumā, tur vairāk muižas galā, — šoviet vēl tolaik bija ganību noras, — es dzinu muižā pirmo vagu. Tas bija tā tūliņ pēc Jurģiem, kā ----- ar tēvu bijām šurpu atnākuši. Abi ar tēvu ----- te kārtojām kartupeļu zemi. ----- biju 15. gadā un ķēros pirmo gadu pie spala. ----- pats vēl atminies ----- tēvu un zini, kas tas bija par cietu strādnieku: ko viņš darīja, tur paskaties un pabrīnies, bet muti ciet!
 
 
2. Pēteris sen pazina ----- kunga svēto parašu, ka pat turku bungām un lielgabalu šāvieniem ----- priekš pulkstens astoņiem rītos nav pieceļams. Modinātājs varēja murdzīt modināmo kā maiznieks maizes klaipu; jau grūti nācās baronu Bundulu no mazotnes iegulētā laikā pamodināt, bet par ----- ārā dabūšanu no gultas nebija ko domāt, lai ----- pats vakarā gulēt iedams nezin kā to sulainim bija piekodinājis, pat galvu noraut tam piedraudējis, ja rīt ----- nosacītā laikā necelšot augšā. Par daudz rupji un strauji zemnieka zēns arī neiedrošinājās ar barona jaunkungu apieties, tamdēļ vienādi vai otrādi, bet Pēterim bāriens katrreiz bija drošs, kad barons rītos aizgulējās. Sulainis palika vaininieks, kad kungam nepatika no rīta tik agri celties, kā vakarā pats pavēlējis modināt. Īsā laiciņā ----- noskrēja piecas verstis garo ceļa gabalu un kliegdami brēkdami iebrauca Niķeles muižiņā.
 

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: