Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vietniekvārdi Vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.
2. Personu vietniekvārdi Personu vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.
3. Atgriezeniskais vietniekvārds Atgriezenisko vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.
4. Piederības vietniekvārdi Piederības vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.
5. Norādāmie vietniekvārdi Norādāmo vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.
6. Jautājamie vietniekvārdi Jautājamo vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.
7. Attieksmes vietniekvārdi Attieksmes vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.
8. Nenoteiktie vietniekvārdi Nenoteikto vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.
9. Noteiktie vietniekvārdi Noteikto vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.
10. Noliegtie vietniekvārdi Noliegto vietniekvārdu vispārīgs raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piederības vietniekvārdi 2. izziņas līmenis augsta 12♦ Teikumā ieraksti piemērotu piederības vai personu vietniekvārdu!
2. Atgriezeniskie vietniekvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Aizpildi tabulu!
3. Norādāmie vietniekvārdi 2. izziņas līmenis augsta 8♦ Liec norādāmos vietniekvārdus!
4. Jautājamie vietniekvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Izraksti jautājamos vietniekvārdus!
5. Attieksmes vietniekvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Ieraksti attieksmes vietniekvārdu!
6. Nenoteiktie vietniekvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Izraksti nenoteiktos vietniekvārdus!
7. Noteiktie vietniekvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Izraksti noteiktos vietniekvārdus!
8. Noliegtie vietniekvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ieraksti noliegto vietniekvārdu!
9. Vietniekvārdi 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Izraksti vietniekvārdus!
10. Vietniekvārdi 1. izziņas līmenis zema 3♦ Liec vietniekvārdu!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zināšanu pārbaude 00:00:00 vidēja 34♦ Pārbaudi savas zināšanas!