Uzdevums:

8♦
Ciparu vietā liec atbilstošos norādāmos vietniekvārdus!
 
 
Andrejam, 1 domājot un sevi jautājot, sirdī cēlās kā žēlabas, kā baiļošanās. — 2 kāds iztraucēts meža putns ieķērkstējās. Zirgi iztrūkušies salēcās. "Jāuzkur uguns!" viņš sprieda pie sevis un tūliņ arī, kādus sausus praulus salasījis, pakūra zem resnās dravas uguni. Dūmi taisni kā stabs griezās uz augšu, un dzirksteles sprakšķēdamas izklīda kā zvaigznes pa gaisu. Odu sīkšana aiz dūmiem daudzmaz stājās. Likās, it kā ar uguni arī viņa domas būtu palikušas gaišākas. Līdzpaņemto maisiņu un deķi nolicis gar ugunskuru, uzmezdams 3 vēl kādu lielāku celmu, viņš taisījās iet pie miera, apsegdamies ar virssvārkiem; bet, kā jau sendienām ieradis, neaizmirsa arī tagad aizmest krustu priekšā, ko bija no mātes mācījies. 4 paši zēni, kas man patika, sāka mani plucināt.
(Apsīšu Jēkabs "Ārprātīgais")
 
Norādāmie vietniekvārdi:
 
Pieveduši 1 pie ugunskura, pieguļnieki 2 uzlika drēbes un maisiņus un tad jāja uz māju. Andrejs bija gluži kluss un domīgs. Pēteris gan visādi pūlējās viņu vēl ievilkt valodā un daudzmaz iejautrināt, bet 3 viņam nemaz negribēja veikties: Andrejs patlaban briedēja kāzu lietā cietu nodomu. Viņš, mājā atjājis, nosprieda runāt ar Vanagu par naudu, lai 4 gādātu, cik drīz vien iespējams, rokā, kaut tādēļ arī būtu jāatsakās no procentēm, jo viņš jau gan zināja, ka Vanagam vēl kāda daļa linu zemo cenu dēļ bija nepārdota.
(Apsīšu Jēkabs "Ārprātīgais")
 
Norādāmie vietniekvārdi:

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: