Uzdevums:

6♦
Izraksti pirmo minēto atgriezenisko vietniekvārdu! Nosaki, kurā locījumā tas lietots! Izraksti no teksta personu vietniekvārdus, ja nav minēti - ieliec domuzīmi!
 
Un kaimiņi bija arī likušies būt labi, līdzcietīgi cilvēki: tie viņai bija teikuši, lai atnākot rītu, tad tie bēgšot projām no šā apvidus un ņemšot viņu līdza. Bet, otrā rītā uz turieni aizgājuse, bija atraduse jau tukšas mājas. Labie kaimiņi bija viņu piekrāpuši: vai nu baidīdamies, ka varētu no viņas dabūt mēri — jo Saulesatvāržos vēl neviens nebija sasirdzis —, vai arī it vienkārši nevēlēdamies mitināt lieku cilvēku (tā viņa sevī sprieda), tie bija slepus aizbraukuši nezin uz kurieni.
(Janševskis Jēkabs "Mežvidus ļaudis")
 
Atgriezeniskais vietniekvārds:
 
Locījums:
 
Personu vietniekvārds:
 
 
Mārtiņš ved zirgu pie rokas un kad zibens met krustiski, viņš krusto arī sevi un noņem cepuri. Viņa pelēkie mati ir salijuši un viņš ir tik dīvaini liels un noslēpumains zibeņu gaismā. Zemes vergs, cilvēks, kura rokas cīnās mūžam ar nikno panteri un rauj tam barību no nagiem priekš sevis. Kurp tu ej, Mārtiņ, kur tu beigsi savu gaitu? Vai kāds redzēs tavas ilgas un sāpes un tavas dzīves saites, kad tu aizvērsi reiz acis atdusēties bez pamošanās? Un kaut arī neviens — liels esi tu, Mārtiņ, tu esi zemes veidotājs, otrais pēc Dieva, tava Radītāja.
(Akuraters Jānis "Kalpa zēna vasara")
 
Atgriezeniskais vietniekvārds:
 
Locījums:
 
Personu vietniekvārds:

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: