Teorija

Uzdevumi

1. Fotografēšanas pirmsākumi

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Dagerotipija

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Fotografēšanas pirmsākumi Latvijā, pirmais fotogrāfijas iegūšanas paņēmiens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Dagerotipijas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Trīs daļu likums, dominantes princips

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Dominantes princips fotoattēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Ritms fotogrāfijās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Dominantes princips, ritms fotoattēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Kustība fotoattēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Kustības fotografēšanas princips

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Ritms un kustība fotogrāfijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Kontrasts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Kontrastu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Skatu punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Skatu punkti fotogrāfijās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Zelta spirāles likums, skatu punkts, kontrasts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Kultūras piemineklis, Tūrisma informācijas centrs

Grūtības pakāpe: zema

3
18. Kultūras pieminekļu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Kultūras pieminekļi, to veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Mākslas un arhitektūras pieminekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Kultūras piemineklis, kultūras pieminekļu pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem