Grūtības pakāpe:
00:35:00

Visi uzdevumi:

21p.
1. Fotografēšanas pirmsākumi 3p.
2. Dagerotipijas raksturīgās pazīmes 3p.
3. Trīs daļu likums, dominantes princips 2p.
4. Ritms fotogrāfijās 2p.
5. Kustība fotoattēlos 2p.
6. Kontrasts 2p.
7. Skatu punkts 2p.
8. Kultūras piemineklis, Tūrisma informācijas centrs 3p.
9. Mākslas un arhitektūras pieminekļi 2p.