Teorija

Uzdevumi

1. "Dorifors"

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Cilvēka figūras proporcijas - izveide, teorētiskie pamati

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. Cilvēka ķermeņa proporcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Cilvēka figūras proporcijas, "Dorifors"

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Pieauguša cilvēka un bērna ķermeņa proporcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Cilvēka ķermeņa porporcijas tēlniecībā

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Ķermeņa proporcijas dieva figūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Apaļskulptūras pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Tēlniecības veidu raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Statuja, statuete

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Statujas, statuetes pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Dekoratīvā tēlniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Tēlniecības veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Monumentālā tēlniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Memoriāls

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Monumentālā, dekoratīvā tēlniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Monumentālā, dekoratīvā tēlniecība, sīkplastika

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Monumentālās tēlniecības raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Cilvēka figūras proporcijas mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Tēlniecības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

17
3. Cilvēka figūras proporcijas, tēlniecības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem