Monumentālā tēlniecība – lielizmēra tēlniecības darbi. Mākslinieks veido monumentus, pieminekļus, memoriālos ansambļus. Šie darbi tiek izvietoti vidē, tiem ir sabiedriski nozīmīgs raksturs.
Monumenti, pieminekļi tiek veidoti kāda noteikta cilvēka vai notikuma piemiņai. Pieminekļus bieži vien izmanto kādas pilsētas vai vietas izskata uzlabošanai.
 
1.jpg
Brīvības piemineklis (Kārlis Zāle, 1935)
 
Pieminekļi pauž konkrētā cilvēka, kam piemineklis veltīts, cildenumu, skaistumu, personības spēku.
 
9.jpg
Alfrēda Kalniņa piemineklis (Kārlis Baumanis, 1979)
 
Tiek veidoti arī kapu pieminekļi, kuri pauž sēras par aizgājēju.
 
8.gif
Kapu piemineklis dzejniekam Jānim Porukam (Teodors Zaļkalns, 1930)
 
Memoriālie ansambļi tiek veidoti, lai pieminētu kādu nozīmīgu notikumu. Memoriālos ansambļus veido skulptūru grupa. Mākslinieciskā tēla radīšanā tiek iesaistīta arī apkārtējā vide, kurā memoriālais ansamblis tiek izvietots. Memoriālie ansambļi skatītājos rosina emocijas, rada emocionālu pārdzīvojumu.
 
10.jpg
Salaspils memoriāls (Ļevs Bukovskis, Oļegs Skarainis, Jānis Zariņš, 1967)
 
Salaspils memoriāls ir piemiņas memoriāls. Memoriāls atklāts bijušās Salaspils koncentrācijas nometnes (1941-1944) vietā.
 
110.jpg
Piemiņas uzraksts
 
111.jpg
Skulptūra "Nesalauztais"
 
Šajā memoriālā teicami apvienoti arhitektūras un tēlniecības objekti. Memoriāls iekļauts Latvijas kultūras kanonā.
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca/Daina Blūma. - Rīga : Zvaigzne ABC. - 327 lpp. : il.: 115.lpp.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Piemineklis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Salaspils_memoriāls
Attēli:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Piemineklis#/media/File:Briiviibas_piemineklis.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Alfrēds_Kalniņš_(komponists)#/media/File:Piemineklis_Alfrēdam_Kalniņam.jpg
http://valoda.ailab.lv/kultura/kultura/ap81.gif
https://lv.wikipedia.org/wiki/Salaspils_memori%C4%81ls#/media/File:Salaspils_memorials.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/