Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilvēka figūras proporcijas Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Spēj raksturot cilvēka auguma proporcijas. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: prot raksturot cilvēka auguma proporcijas.
2. Tēlniecība - raksturojums Jēdzieni: tēlniecība, trīsdimensionāls, apjoms. Zina, kas ir tēlniecība, prot raksturot tēlniecības veidus. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo tēlniecību.
3. Monumentālā tēlniecība Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Zina, kas ir monumentālā tēlniecība. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo monumentālo tēlniecību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "Dorifors" 1. izziņas līmenis zema 1 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Prot attēlos atpazīt sengrieķu tēlnieka Polikleita slaveno skulptūru "Dorifors". Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlos saskata noteikta mākslas darba pazīmes.
2. Cilvēka figūras proporcijas - izveide, teorētiskie pamati 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Prot raksturot cilvēka ķermeņa proporcijas, zina - kas izveidoja šos nosacījumus. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: sniegtajās izvēlēs saskata vienojošo elementu.
3. Cilvēka ķermeņa proporcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Prot saskatīt - kurā attēlā mākslinieks attēlojis cilvēku, ievērojot pareizas ķermeņa proporcijas. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē ķermeņa proporcijas.
4. Cilvēka figūras proporcijas, "Dorifors" 1. izziņas līmenis zema 2 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas,lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas(K.Li.1.)Prot raksturot cilvēka figūras proporcijas,atpazīt Polikleita "Doriforu".Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums,attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo proporcijas,atpazīst mākslas darbu.
5. Pieauguša cilvēka un bērna ķermeņa proporcijas 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas.(K.Li.1.) Prot attēlos noteikt-vai mākslinieks savā mākslas darbā ir ievērojis ķermeņa proporcijas. Uzdevuma tips-attēlu analīze,atbilžu variantu izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības:saskata ķermeņa proporcijas.
6. Cilvēka ķermeņa porporcijas tēlniecībā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Prot saskatīt cilvēka ķermeņa proporcijas skulptūrās. Uzdevuma tips - attēlu analīze, loģikas ķēdīte, atbildes varianta ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: nosaka skulptūru proporcionalitāti.
7. Ķermeņa proporcijas dieva figūrā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Prot noteikt ķermeņa proporcijas dieva figūrā. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, nosaka ķermeņa proporcijas.
8. Apaļskulptūras pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Prot attēlos atpazīt apaļskulptūru. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes varianta ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata apaļskulptūras pazīmes.
9. Tēlniecības veidu raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: tēlniecība. Prot raksturot tēlniecības veidus. Uzdevuma tips - jautājums ar atbildes varianta izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo tēlniecības veidus.
10. Statuja, statuete 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: tēlniecība. Prot raksturot statujas un statuetes galvenās pazīmes. Uzdevuma tips - atbildes varianta izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: raksturo statuju, statueti.
11. Statujas, statuetes pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni: tēlniecība. Prot attēlos saskatīt statujas vai statuetes pazīmes. Uzdevuma tips -attēlu analīze, atbildes varianta ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlos saskata statujas vai statuetes pazīmes.
12. Dekoratīvā tēlniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: tēlniecība. Prot attēlos saskatīt dekoratīvās tēlniecības pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlos saskata dekoratīvās tēlniecības pazīmes.
13. Tēlniecības veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni - tēlniecība. Prot attēlos atpazīt dažādu tēlniecības veidu pazīmes, saskatīt kopīgo un atšķirīgo. Uzdevuma tips - attēlu analīze, loģikas ķēdīte, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
14. Monumentālā tēlniecība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni - tēlniecība. Prot attēlos saskatīt monumentālās tēlniecības pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlos saskata monumentālās tēlniecības pazīmes.
15. Memoriāls 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni - tēlniecība. Prot attēlos saskatīt memoriāla pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes varianta izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlos saskata memoriāla pazīmes.
16. Monumentālā, dekoratīvā tēlniecība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jēdzieni - tēlniecība. Prot attēlos saskatīt monumentālās un dekoratīvās tēlniecības pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbilžu variantu izvēles iespējas. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlos saskata monumentālās un dekoratīvās tēlniecības pazīmes.
17. Monumentālā, dekoratīvā tēlniecība, sīkplastika 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: tēlniecība. Prot raksturot dažādos tēlniecības veidus, atpazīt attēlos sīkplastikas darbus. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādos tēlniecības veidus.
18. Monumentālās tēlniecības raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdziens - tēlniecība. Prot raksturot monumentālo tēlniecību. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka figūras proporcijas Citi zema 3 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Zina, kas izveidoja cilvēka ķermeņa proporciju attēlošanas nosacījumus, kurā krājumā šī informācija apkopota, kādas ir cilvēka ķermeņa proporcijas. Uzdevuma tips - pareizās atbildes ievilkšana.
2. Apaļskulptūras pazīmes Citi zema 1 p. Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Prot attēlos saskatīt apaļskulptūras pazīmes. Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlā saskata apaļskulptūras pazīmes.
3. Tēlniecības veidu pazīmes Citi vidēja 2 p. Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Prot attēlos saskatīt noteiktu tēlniecības veidu pazīmes. Uzdevuma tips - attēla analīze, atbildes varianta izvēles iespēja. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlos saskata tēlniecības veidu pazīmes.
4. Polikleita skulptūra "Dorifors" Citi zema 1 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Prot atpazīt Polikleita veidoto skulptūru "Dorifors". Uzdevuma tips - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus.
5. Statuja, statuete, monumentālā tēlniecība Citi augsta 4 p. Jēdzieni: tēlniecība. Spēj raksturot statuju, statueti, monumentālo tēlniecību. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei:raksturo statuju, statueti, monumentālo tēlniecību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka figūras proporcijas mākslā 00:20:00 vidēja 10 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Zina, kas izveidoja cilvēka ķermeņa proporciju attēlošanas nosacījumus, kurā krājumā šī informācija apkopota, kādas ir cilvēka ķermeņa proporcijas; prot attēlos atpazīt sengrieķu tēlnieka Polikleita slaveno skulptūru "Dorifors"; prot raksturot cilvēka ķermeņa proporcijas; prot saskatīt - kurā attēlā mākslinieks attēlojis cilvēku, ievērojot pareizas ķermeņa proporcijas. Uzdevumu tipi - pareizās atbildes ievilkšana, attēlu tests, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: attēlos saskata noteikta mākslas darba pazīmes, sniegtajās izvēlēs saskata vienojošo elementu, analizē ķermeņa proporcijas.
2. Tēlniecības raksturojums 00:30:00 vidēja 17 p. Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Jēdzieni: tēlniecība. Prot attēlos saskatīt apaļskulptūras pazīmes; prot raksturot tēlniecības veidus; prot attēlos saskatīt statujas vai statuetes pazīmes; prot attēlos saskatīt dekoratīvās tēlniecības pazīmes; prot attēlos saskatīt monumentālās tēlniecības pazīmes. Uzdevumu tipi - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, - jautājums ar atbildes varianta izvēles iespējām, atbildes varianta ievilkšana, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās drabības mācību satura apguvē: attēlā saskata apaļskulptūras pazīmes, raksturo tēlniecības veidus, attēlos saskata statujas vai statuetes pazīmes, attēlos saskata dekoratīvās tēlniecības pazīmes, attēlos saskata monumentalās tēlniecības pazīmes.
3. Cilvēka figūras proporcijas, tēlniecības raksturojums 00:30:00 vidēja 21 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Jēdzieni: tēlniecība. Zina, kas izveidoja cilvēka ķermeņa proporciju attēlošanas nosacījumus, kurā krājumā šī informācija apkopota, kādas ir cilvēka ķermeņa proporcijas; prot attēlos atpazīt sengrieķu tēlnieka Polikleita slaveno skulptūru "Dorifors"; prot saskatīt - kurā attēlā mākslinieks attēlojis cilvēku, ievērojot pareizas ķermeņa proporcijas; prot attēlos noteikt-vai mākslinieks savā mākslas darbā ir ievērojis ķermeņa proporcijas; prot raksturot tēlniecības veidus; prot attēlos saskatīt apaļskulptūras pazīmes; prot raksturot statujas un statuetes galvenās pazīmes; prot attēlos saskatīt monumentālās tēlniecības pazīmes; prot attēlos saskatīt memoriāla pazīmes. Uzdevumu tipi - pareizās atbildes ievilkšana, attēlu tests, attēlu analīze, atbilžu variantu izvēle, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam _

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka figūras proporcijas glezniecībā, tēlniecībā 00:20:00 vidēja 12 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Prot atpazīt Polikleita veidoto skulptūru "Dorifors"; prot attēlos noteikt-vai mākslinieks savā mākslas darbā ir ievērojis ķermeņa proporcijas; prot saskatīt cilvēka ķermeņa proporcijas skulptūrās; prot noteikt ķermeņa proporcijas dieva figūrā. Uzdevumu tipi - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbilžu variantu izvēle, loģikas ķēdīte, atbildes varianta ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata ķermeņa proporcijas, nosaka skulptūru proporcionalitāti.
2. Tēlniecība, tēlniecības veidu raksturojums 00:28:00 vidēja 17 p. Cilvēka skulptūru var atveidot trīsdimensionālu – telpisku – un kustībā. (K.Li.1.) Jēdzieni: tēlniecība. Spēj raksturot statuju, statueti, monumentālo tēlniecību; prot attēlos atpazīt apaļskulptūru; prot raksturot statujas un statuetes galvenās pazīmes; prot attēlos atpazīt dažādu tēlniecības veidu pazīmes, saskatīt kopīgo un atšķirīgo; prot attēlos saskatīt memoriāla pazīmes; prot raksturot dažādos tēlniecības veidus, atpazīt attēlos sīkplastikas darbus. Uzdevumu tipi - attēlu analīze, atbildes varianta ievilkšana, atbildes varianta izvēle, loģikas ķēdīte, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo statuju, statueti, monumentālo tēlniecību, saskata apaļskulptūras pazīmes, raksturo statuju, statueti, attēlos saskata memoriāla pazīmes, raksturo dažādos tēlniecības veidus, analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
3. Cilvēka ķermeņa proporcijas, tēlniecības veidu raksturojums 00:40:00 vidēja 30 p. Anatomijas zināšanas nepieciešamas, lai mākslā atveidotu precīzas ķermeņa proporcijas. (K.Li.1.) Jēdzieni: tēlniecība. Prot atpazīt Polikleita veidoto skulptūru "Dorifors"; prot raksturot cilvēka ķermeņa proporcijas, zina - kas izveidoja šos nosacījumus; prot saskatīt cilvēka ķermeņa proporcijas skulptūrās; prot noteikt ķermeņa proporcijas dieva figūrā; spēj raksturot statuju, statueti, monumentālo tēlniecību; prot attēlos saskatīt dekoratīvās tēlniecības pazīmes; prot attēlos atpazīt dažādu tēlniecības veidu pazīmes, saskatīt kopīgo un atšķirīgo; prot attēlos saskatīt monumentālās un dekoratīvās tēlniecības pazīmes; prot raksturot dažādos tēlniecības veidus, atpazīt attēlos sīkplastikas darbus; prot raksturot monumentālo tēlniecību. Uzdevumu tipi - attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte, atbildes varianta ievilkšana, atbilžu variantu izvēles iespējas. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: analizē attēlus, sniegtajās izvēlēs saskata vienojošo elem_