Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

21p.
1. Cilvēka figūras proporcijas 3p.
2. "Dorifors" 1p.
3. Cilvēka ķermeņa proporcijas 2p.
4. Pieauguša cilvēka un bērna ķermeņa proporcijas 6p.
5. Tēlniecības veidu raksturīgās pazīmes 2p.
6. Apaļskulptūras pazīmes 1p.
7. Statuja, statuete 2p.
8. Monumentālā tēlniecība 2p.
9. Memoriāls 2p.