Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Cilvēka figūras proporcijas 3p.
2. "Dorifors" 1p.
3. Cilvēka figūras proporcijas - izveide, teorētiskie pamati 4p.
4. Cilvēka ķermeņa proporcijas 2p.