Teorija

Uzdevumi

1. Lineārā perspektīva attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Lineārā perspektīva mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: augsta

3
3. Satekpunkti

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Viena satekpunkta perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Viena satekpunkta perspektīva mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Satekpunkti kompozīcijā

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Divu satekpunktu perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Trīs satekpunktu perspektīva mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Satekpunkti, to skaits kompozīcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Lineārās perspektīvas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Gaisa perspektīvas attēlošana mākslā (vēsturiskie fakti)

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Gaisa perspektīvas principi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Gaisa perspektīvas vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Gaisa perspektīva Ķīnas mākslinieku ainavās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Gaisa perspektīvas principu formulēšana (vēsture), gaisa perspektīva Ķīnas tušas glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Gaisa perspektīva glezniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Gaisa perspektīva eļļas glezniecībā un tušas gleznojumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Gaisa perspektīva (vēsturiskie fakti), atmosfēras perspektīva mākslas darbu reprodukcijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Pilnīgākā gaisa perspektīvas forma, atmosfēras perspektīva mākslas darbu reprodukcijās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Gaisa perspektīvas pazīmes attēlos

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Krāsu perspektīva – siltās un vēsās krāsas

Grūtības pakāpe: zema

3
22. Krāsu perspektīva – silto un vēso krāsu vizuālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Krāsu perspektīva – siltās un vēsās krāsas dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Krāsu perspektīva – vēso toņu vizuālās īpašības telpas ilūzijas radīšanā

Grūtības pakāpe: zema

2
25. Krāsu perspektīvas principi

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Lineārā perspektīva, satekpunkti

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Gaisa perspektīva, krāsu perspektīva

Grūtības pakāpe: vidēja

22

Materiāli skolotājiem